درباره ما

همدانــــــــــــــــــــــــــــم جایی است برای نخبگان وبلاگ نویس استان همدان .

همدانــــــــــــــــــــــــــــم مرکز فعالیت وبلاگ نویسان همدان می باشد و هدف اصلی این سایت گرد آوری بهترین مطالب وبلاگ نویسان همدانـــــــی است .

همدانــــــــــــــــــــــــــــم به منظور پوشش همه جانبه مطالب وبلاگ نویسان نخبه همــــــــــدان ایجاد شد .

همدانــــــــــــــــــــــــــــم جمعی دوستانه را بین وبلاگ نویسان همدانی تشکیل خواهد داد .

Info [at] Hamedanam [dat] ir

SMS : 3000122016

About-Us